O nás Obchodní podmínky Kontakty Reference Výrobci

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 12 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží musí před uplatněním reklamace prohlédnout vždy náš technik, nebo jiná oprávněná osoba určená dodavatelem a to v nejkratším možném termínu nejdéle však do 48. hodin.
  3. Při reklamaci je nutné předložit záruční list a daňový doklad pro dané zboží !

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Náklady spojené s dopravou se nevrací.
designed by Dalekorej; Panadela | contents ©2024 gastrolevne.cz | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart